XIN ĐƯỢC LÀM TIẾNG NÓI CỦA CÁC THAI NHI


Nhận những thai nhi về để an táng, tôi thấy rõ ràng đây là con người : tay này là tay của con người chúng ta, chân và hình dạng này lả của con người chúng ta. Đó là con người, chính Chúa tác tạo nên những hình hài đó. Thai nhi không phải là rác thải mà là con người.


Các con về nói với tôi rằng “con là con người, con không phải giọt máu, con không phải là cục thịt. Con là con người mà bố mẹ đã phá bỏ con tan nát, bố mẹ không được phép quên con”.


Đó là thông điệp với tôi thật rõ ràng. Xin mọi người hãy là tiếng nói thay cho các em để các em được nhìn nhận là con người, được tôn trọng như những con người, được bảo vệ và chào đời như những con người bình thường chúng ta. 


Chúng tôi không muốn bỏ các em và càng không muốn các em trở thành rác thải và bị xử lý như rác thải. Chúng tôi muốn đón nhận, tẩm liệm, cầu Siêu và chôn cất các em tử tế.


Đón nhận thai nhi này lòng nặng trĩu âu sầu. Đây là một trong muôn vàn các thai nhi chúng tôi đón nhận. Tôi là một người có lương tâm,  tôi muốn đón nhận, dâng lễ và an táng các con. Những oán hận sẽ chất ngất nếu loài người chúng ta còn ác và loại con cái của chính mình. Chẳng bao giờ có được bình an và hoà bình khi chúng ta vẫn còn giết hại các em bởi chính cha mẹ và những người văn minh chúng ta.


Xin hãy yêu thương các thai nhi và cho các con có cơ hội sống...Loading interface...