Loading interface...


Chào các mẹ cho em hỏi em có uống viên nature made prenatal nhưng sao viên nang nó cứng vậy các mẹ, có mẹ nào đã thuốc và thấy như vâyk, em hoang mang quá sợ thuốc giả vỏ thật k vì em kiểm tra trên web và check code thì đều ra thông tin. Nhờ các mẹ tư vấn giùm cảm on các mẹ.
Loading interface...