Em cần tìm địa chit bác sỹ uy tín,  anh chị nào có biết ở Quận 7 có bs nào không chỉ dùm e với. E có tìm hiểu mấy chỗ mà chưa khám không biết thế nào cả nhà ạ. 


Em cảm ơn