Chào các mẹ!


Nay em lại vào đây xin ý kiến các mẹ. Chuyện là bt chu kì của em ko đều, có tháng 30 có tháng lên 38-40 ngày