Chào các mom các mom cho em xin tên phòng khám sản tốt, bác sĩ mát tay nhẹ nhàng ở TPHCM với ạ. Em cám ơn ạ