Các chị cho e hỏi khám thai dịch vụ tại phụ sản HN vào các ngày trong tuần từ thứ 2-6 thì có được cấp giấy nghỉ BH 1 ngày theo chế độ k ah?


Hay bắt buộc phải khám bảo hiểm ( BH của e trái tuyến)