E hiện tại có thai 19 tuần, đã đặt vòng pessary nâng ctc lúc 13 tuần vì hở eo ctc. Trước đây e đã bị sinh non ở tuần 24. Giờ e lo quá các mẹ ạ, có ai trong đây đã đặt vòng và sinh hạ bé yêu mẹ tròn con vuông vào cho e xin kinh nghiệm cũng như ủn mông cho e để e đỡ lo đc k ah :((