Các mẹ ơi


Hôm qua em đi siêu âm 21w, bác sĩ bảo có dải băng buồng ối ( dải sợi ối) phải theo dõi cẩn thận. Có trường hợp sợi này dài và to ra quấn vào em bé có thể gây dị tật. Em đọc thông tin trên mạng thì càng lo lắng hơn. Có ai từng bị như trường hợp của em thì chia sẻ thông tin cho em với.