Có mẹ bầu nào từng đặt thuốc safaria trong 3 tháng đầu mà sinh con bình thường k. Kỳ kinh cuối mình 30/6/2019, thụ thai ngày 21/7/2019 nhug k biết ngày 23/7 bị viêm âm đạo bsi cho đặt thuốc safaria. Đến 8/8 thì thấy túi thai, 17/8 thì thai 6, 7 tuần có tim thai. Bsi bệnh viện An Sinh thì bảo k sao. Bác sĩ Từ Dũ khoa kế hoạch hóa gia đình thì bảo có khả năng ảnh hưởng. Bg mình lo lắng quá mọi người ơi. Giúp mình với.