Chào mn e đang rất lo lắng về chỉ số double test của e


- Tuần 11 e đo dmdg là 1.1mm


- 13 tuần 6 ngày e đo lại là 1.3mm


Chỉ số vẫn thuộc mức ổn định. Tuy nhiên kết quả double test của e lại được chuẩn đoán là cao hơn so mức quy định và bs yêu cầu chọc ối. Có ai gặp trường hợp như e chưa ạ