Các mẹ ơi cho mình hỏi có ai sinh mổ ở bv mekong rồi cho mình xin tổng chi phí thực tế với ah! Trên mạng cũng có nhiều nhưng khi mình hỏi vài người sinh thường thì thấy không đúng! 


Mẹ nào sinh ở mekong rồi cho mình xin con số tổng được không ah! Mình cám ơn