Em chao các mẹ. Tình hình là e sắp sinh roi các chi ạ.  E lo lắm. Các me Vừa sinh Thường va sinh Mổ trong năm 2019 o bv Mekong cho e biết tổng chi phi với ạ. Bác sĩ nao đỡ sinh chi các mẹ vay ạ.   Với dịch vụ bác sĩ y ta hô lý the nao ạ. Em SAP sinh mà chưa biết chi phi, (do e chỉ co bhyt), nen e rất lo be kinh phi. bsi nao nhiệt tình đỡ sinh cho các e giowi thiếu cho e hoi nha các mẹ. E lo lam các mẹ ạ. E cảm ơn các mẹ nhiều lắm lắm