Em chao các mẹ. Các me Vừa sinh mổ trong năm 2019 o bv Mekong cho e biết tổng chi phi với ạ.  Với dịch vụ bác sĩ y ta hô lý the nao ạ.  Em SAP sinh mà chưa biết chi phi, (do e chỉ co biết),  bsi nao nhiệt tình đỡ sinh tốt va quan tam sản phu va co đội êkip nhe nhang. E lo lam các mẹ ạ.  E cảm ơn các mẹ