cả nhà ơi, cho mình hỏi về bảo hiểm thai sản của Athna. công ty bảo hiểm có tư vấn với mình là sẽ có bảo lãnh viện phí ở một số BV liên kết, như Phương Châu (Cần thơ), có ai mua của công ty này rồi chia sẽ giúp mình vài thông tin ạ. mình cám ơn.