Mình tự nhiên ra máu màu nâu giờ hoang mang quá không biết có bị làm sao ko các mẹ nào bị như thế chưa