Đôi khi trẻ có những bất thường về khả năng thị giác. Cha mẹ cần dựa vào đâu để theo dõi khả năng phản xạ của mắt trẻ ngay từ đầu?