Con em được 30 tháng em muốn biết một số trò chơi vận động để giúp bé tăng khả năng tư duy, phát triển trí nhớ...Ngoài những trò chơi vận động mẹ cần làm gì để bé phát triển toàn diện ạ