Kính gửi Diễn đàn!


Em đã đọc các bài viết nói về sự quan trọng của Lutein. E cũng được biết Lutein có trong các thưc phẩm rau màu xanh đậm. Nhưng xin hãy cho em biết nếu mua sữa thì sữa gì sẽ có thành phần đó? E đã tìm mua sữa nhưng không thấy loại nào có chứa LUtein.


Rất mong nhận được phản hồi sớm.


Trân trọng cảm ơn