Mình thấy những hãng sữa có bổ sung thêm chất Lutein thì đa số các mẹ đều kêu rằng con bị táo bón, vậy việc táo bón ở trẻ khi dùng sữa có bổ sung Lutein có ảnh hưởng gì đến nhau không?