Ngoài thực phẩm có chứa lutein thì hiện tại chỉ sữa Abbott mới có lutein trong khi nhiều bé không uống được sữa Abbott vậy các bậc phụ huynh đang băn khoăn không biết cung cấp lutein qua thực phẩm có đủ cho bé mỗi ngày