Em đã tìm hiểu và tham khảo tài liệu về chất lutein thì không thấy nói về tác dụng miễn dịch. Vậy xin hỏi chuyên gia là chất lutein này khi bổ sung vào cơ thể thì nó có phối hợp với chất nào khác làm tăng cường hệ miễn dịch hay không hay chỉ tăng cường khả năng học hỏi, ghi nhớ hay là nghe nhìn, nhận thức thôi ah?