Xin hỏi Bác sĩ bé đang điều trị bếnh uống thuốc thì việc hấp thụ chất lutein có ảnh hưởng gì không ah? và thời gian bao lâu khi bé ngừng uống thuốc thì có thể hấp thụ trở lại bình thường?