Bé cháu mình chỉ hạp với 1 loại sữa duy nhất là Dumex, hễ mà đổi sữa là bé bị tiêu chảy và xuống cân. Nhưng cho bú lại sữa Dumex thì lại lên cân đều đều, tròn trịa lắm. Nhưng Dumex không có chất Lutein, thế thì mình sẽ bổ sung thế nào cho đầy đủ chất để bé phát triển ?


Mình cũng muốn biết rõ là liệu bé có thiếu chất hay không ?