Chào BS.


Con gái đầu mình đã 8 tuổi. Một bên mắt bé bình thường, 1 bên thì cận 1,75độ. Mình đọc thông tin thấy nếu bổ sung nhiều chất Lutein thì sẽ làm phát triển trí não của bé và sáng mắt hơn. Vậy bé 8 tuổi bị cận nếu mình bổ sung nhiều Lutein thì có làm cho bệnh cận thị của bé giảm đi không?


Cảm ơn BS.