Với riêng mình thì mỗi ngày bổ sung 3 hộp sữa cô gái Hà Lan School Smart con sẽ được bổ sung đầy đủ Omega 3 va 6 giúp phát triển tư duy nhạy bén và tăng khả năng học hỏi của con . Nhò đó các mon co thế yên tâm vế dinh dưỡng cho bé yêu đến trường trong cả ngày học tập và vui chơi