Bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn nhìn thấy con khôn lớn và trưởng thành. Từ những chuyện nhỏ nhặt như con biết ê a gọi mẹ, gọi ba, biết nhận biết đồ vật xung quanh hoặc đơn giản là tặng cho mẹ một nụ hôn thì mẹ đã vô cùng hạnh phúc rồi