Trẻ sinh non thường chỉ những trẻ được sinh ra dưới 37 tuần tuổi thai. Theo số liệu, tỷ lệ trẻ sinh non hàng năm ở Hoa Kỳ là 12,5%, trong đó trẻ sơ sinh rất nhẹ cân (VLBWI) 1,5% và trẻ sơ sinh rất nhẹ cân (ELBWI) 0,7%.


Khoảng 40% VLBWI được chẩn đoán bại não hàng năm, khoảng 6600 trường hợp. Trong số những bệnh nhân VLBWI còn sống, 16,5% bị tổn thương não nghiêm trọng được đánh giá bằng siêu âm. Khoảng một phần ba số lần xuất viện ELBWI không có biểu hiện bất thường về thần kinh, nhưng ở tuổi thơ có chỉ số IQ hình ảnh


Trong 20 năm qua, với sự phát triển của công nghệ và tích lũy kinh nghiệm, tỷ lệ sống sót của trẻ sinh non ở các nước phát triển cũng đang tăng cao. Theo thống kê sơ bộ, tỷ lệ sống của trẻ sinh ra ở tuần thứ 23 của thai kỳ là khoảng 17%, trong khi tỷ lệ sống của trẻ sinh ra ở tuần thứ 25 tăng lên 50% và tỷ lệ sống của trẻ sinh ra ở tuần thứ 27 là cao tới 90%. Tỷ lệ sống sót của trẻ sinh ở tuần thứ 34 về cơ bản tương đương với trẻ sinh đủ tháng.


Với sự phát triển của y học ngày càng nhiều trẻ sơ sinh có tuổi thai nhỏ hơn 24 tuần tuổi được cứu sống thành công