Ngân hàng lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn tốt nhất tại miền Nam là nơi nào ạ? Em search trên mạng phát là ra cả chục nơi. Nơi nào cũng quảng cáo dịch vụ tốt này nọ, chả biết có thật không.