chào các mẹ trên DD, các mẹ ơi cho em hỏi đã có ai tham gia lớp học tiền sản ở Bệnh Viện Việt Pháp ko? mà tháng thứ mấy thì bắt đầu đi học ạ?