Tên nhóm: Babylove


Địa điểm: Khu du lịch Bình Quới 2


Thời gian: 26/6


Thành viên tham gia:


1. bameluonbencon : 1 bé 13 tháng


2. …….


3. ……


Mời các mẹ tham gia để cùng chia sẻ các kinh nghiệm dạy "kỹ năng sống cho con" và hoàn thiện "kỹ năng làm bố mẹ".:31:


Về việc thiết kế chương trình thì các thành viên trong nhóm sẽ thảo luận và đăng ký với BTC sau.:Rose: