Tổ chức buổi offline chia sẽ kinh nghiệm dạy kỹ năng sống cho bé


Tên gọi của nhóm: Cún Con ( tên này mẹ duylong289 nghĩ ra)


Địa điểm : khu du lịch văn thánh


Hiện tại Gia đìnhThành viên của nhóm:


1/tuyennhabe


2/duylong289


3/vietnam long


………….


Thời gian: khi nào nhóm đủ thành viên rồi thống nhất nhé


Mời các mẹ tham gia offline cùng nhóm “Cún con” để chia sẽ kinh nghiệm nuôi dạy con tốt hơn nhé!