Đây là nhóm cũ đã offline đợt 1, bây giờ off tiếp đợt 2.


Chương trình ngày mai em sẽ gửi lên và dự kiến là ngày 7/11/2010.


Đây là DS các mẹ đã PM cho em, nếu không thấy tên mình, các mẹ vui lòng viết tiếp dùm en nhé.


1/ bameluonbencon - 1 bé 18 tháng.


2/ thuchanh - 1 bé 14 tháng.


3/ mecarot - 1 bé 18 tháng.


4/ tinothichsua - 1 bé 16 tháng.


5/ meSuu09 - 1 bé tháng.


6/mebotgao- 1 bé 18 tháng.


7/ caroten - 1 bé 16 tháng.


8/.............