Đã có nhiều công trình khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nghiên cứu về sữa mẹ và đã khuyến cáo điều này trên toàn thế giới, đặc biệt là ở những nước đang phát triển như ở Việt Nam, sữa mẹ là sữa tốt nhất dành cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.


Sữa mẹ không chỉ hoàn hảo về mặt dinh dưỡng mà nó còn phù hợp với chức năng tiêu hóa, hấp thu và sự phát triển về thể chất cũng như trí não của trẻ, bên cạnh lợi điểm về vệ sinh, tăng cường bảo vệ cơ thể trẻ chống bệnh tật, tạo mối quan hệ mật thiết mẹ con có lợi cho sự phát triển toàn vẹn của trẻ.


Các loại sữa bò được liên tục cải tiến, bổ sung thêm Taurin, DHA, ARA, probiotic, chất xơ, oligosaccharide, sữa bò non. Đây là các chất có lợi cho mắt, trí não, chiều cao, tiêu hóa được tìm thấy trong sữa mẹ mà sữa bò không có hoặc có mà không đủ. Đó là chưa biết bao nhiêu chất dinh dưỡng cần thiết khác trong sữa mẹ mà khoa học chưa tìm ra. Vì vậy, sữa mẹ nên là sự lựa chọn đầu tiên. Nếu vì một lý do nào đó trẻ không có sữa mẹ hoặc sữa mẹ không đủ cho sự phát triển của trẻ thì hãy chọn một loại sữa bột nuôi trẻ.