Đây là câu hỏi của thành viên Phuong Thao Nguyen trên facebook KNSCTN http://www.facebook.com/kynangsongchotrenhoThực sự là lúc này bé nói dối thành thói quen rồi. Bố mẹ cũng chịu khi chỉnh sửa cho bé. Không biết các mẹ có gặp tình huống này không nhỉ?


Các mẹ cho bạn ấy lời khuyên với nhé.