Cháu nhà em bình thường là một đứa trẻ rất hiếu động. Rất dễ chơi với bạn bè. Nhưng nhất định phải có người thân ngồi bên cạnh. Phải có mẹ, có bố, hoặc có bà và dì ngồi cạnh thì bé mới chơi một cách thỏa mái. Còn nếu như mình đứng lên đi đâu đó là bé đi theo ngay, mình bảo bé ngồi ấy rồi quay lại ngay thì bé nhất định đòi đi theo, mà bắt ngồi lại là bé ngồi im, không chơi với bạn bè nữa. Em nghĩ bé nhà em chưa biết cách thích nghi với đám đông? Nhưng thật sự không biết cách nào để giúp bé thích nghi tốt hơn.


Các mẹ và chuyên gia giúp em với nhé!