Mình đã đọc được nhiều các ý kiến tranh luận của các mẹ trên WTT về vấn đề dạy con ở nhiều khía cạnh khác nhau của đời sống, Mình cũng vừa mới đọc một bài báo mạng về vấn đề " Bà mẹ nước nào là số 1".


Đây là một bài báo nói nên việc dạy con của một bà mẹ Trung Hoa nhưng lại tạo ra một sự tranh luận sôi nổi ngoài sức tưởng tượng. Có ý kiến phản bác, có ý kiến đồng tình. Theo mình thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi bà mẹ đều biết điều gì là tốt nhất cho con cái của họ và nên cẩn thận trong việc áp dụng kinh nghiệm của người khác trong vấn đề dạy dỗ con cái của mình.


Bé nhà mình cũng chỉ mới tập đi thôi, phía trước là cả một chặng đường dài mà bé sẽ phải bước đi từng bước một. Mình ủng hộ quan điểm xây dựng tình cảm bền chặt giữa mẹ và con cái ngay từ khi con còn nhỏ hơn là việc lạnh lùng và quát mắng! Sức mạnh của tình cảm ấy sẽ là động lực không nhỏ giúp con cố gắng hơn trên con đường đi của mình.


Các mẹ hãy đọc về bài bài báo này và cho biết quan điểm của mình ntn nhé?


http://ykien-binhluan.cz.cc/index.php/polytique/documentation/1528