Nếu bé nói quá nhiều, hỏi liên tục thì các mẹ xử lý sao? Mình muốn nổ tung đầu luôn về thời lượng nói của bé....