Bé nhà mình 2 tuổi rồi. Cháu bình thường rất ngoan và đáng yêu. Nhưng khi cháu thích 1 cái gì đó mà mọi người không đáp ứng ngay là chết liền.


Trước khi đi ngủ chẳng may nhìn thấy gói kẹo bắt phải bóc ăn bằng được. Mẹ Không cho và đánh lạc hướng cũng không ăn thua. BẮt đầu úp mặt xuống đất khóc. Đến lúc mình bảo thôi được rồi để mẹ cho ăn thì cười và lại chỗ mẹ ngay. Mẹ bóc trần cái kẹo ra thế là cu cậu nảy người lên ăn vạ tiếp. Ý là bảo bóc sai rồi, phải bóc mà vừa cầm vỏ lại vẫn ăn được, ko bị bẩn tay. Dỗ mãi mà vẫn không chịu. Lại phải lấy cái khác và làm đúng kiểu. Lắp súng đồ chơi, lắp sai lại lăn ra khóc ăn vạ, hỏi lắp như thế nào cu cậu cũng chẳng biết, chỉ biết là ko giống súng lắp của các bạn ở lớp.


Nói chung nhiều lúc tức muốn đánh lắm. :mad:Nhưng đánh nó lại khóc to hơn, nhìn thương cảm lắm. Có hôm khóc hơn 1 tiếng. Vừa ngủ vừa ấm ức khóc.:Crying:


Em bó tay luôn.


Phải rèn kỹ năng gì cho cháu bây giờ. CÁc mẹ giúp em với