Sonic là con trai đầu lòng, là kết quả của 06 tháng mẹ chờ đợi mỏi mòn sau khi kết hôn, bởi vậy mẹ "mê" Sonic vô cùng. Từ hồi sinh con ra, hễ rảnh là mẹ chụp hình con, tạo hình đủ kiểu. 5 tháng thì cho đi studio chụp. Bảo con làm đủ trò để chụp cho đẹp mà con đâu có biết gì.


Sau đó, con quen dần, mẹ bảo tạo kiểu chụp hình là bắt đầu "đủ trò": cười nhe răng, giơ tay chỉ trỏ, vẫy chào.


9 tháng, con "hơi bị chuyên nghiệp" vì mẹ bảo gì con làm đó. Thế là có mấy tấm hình xinh ơi mà xinh.


Mẹ bảo "hoan hô nào!"


Thế là bé thế này đây
Mẹ bảo "làm dáng chụp hình" là con chỉ trỏ, vẫn chào thế này đây
Chạy xe kêu "ụn .. ụn..."Tấm này cực điệu khi đang mê chơi ngựa, mẹ bảo "nhìn lên chụp hình" thì ra thế này.....


Thế là ba Sonic ước con là ngôi sao. Ôi! Mẹ nó chỉ cần nó nên người thôi.:Smiling: