Mình thấy khi trồng rau, củ, quả, đa phần phải sử dụng thuốc trừ sâu (hóa chất). KHông biết trong quá trình trồng và chăm bón kiwi có cần sử dụng loại thuốc trừ sâu hay hóa chất nào không?