Các bạn xem tớ đeo kính trông có oách không nè. Tớ không thích đeo kính khi đi đường đâu vì cứ vướng vướng thế nào ý. Nhưng mà tớ khoái mang bạn ý ra nghịch hơn. Các bạn xem tớ có đẹp zai hơn không:


Làm điệu chút nào.Nheo mắt lại xem thế nào nhỉ?Bỏ kính ra nhìn xem có khác hơn không.