Bà tớ phơi hành khô đấy, thế mà tớ không quậy mới lạ chứ. Để tớ xem hành của bà đã khô chưa nhé, thế mà bà không hiểu tớ gì cả. Thấy tớ trèo vào chiếc nia liền la tớ liền.


Để em trèo hẳn vào xem hành thế nào nhé.
Anh nhanh chân chạy trước còn em thì lững thững đi ra sau. Hic hic. Đang chơi vui.....