Bé đi học về,vào nhà là tủ lạnh được bé kah1m phá đầu tiên coi có gì để ăn được không!;)