Khoảng 2 tui là bé quan sát và làm theo mọi người xung quanh rất nhiều.Chai nước hoa mẹ để là bé lén tới xịt và miệng thì kêu:"Thơm quá!":Laughing: