Bé trên 18 tháng bắt đầu đi cứng các mẹ cứ cho bé tập leo cầu thang và chỉ bé cách vịn tay cầu thang vận động rất tốt cho sức khỏe của bé!:Battin ey: