Đi chơi ở các khu du lịch sinh thái, Kitty khoái nhất là khám phá những cây cỏ xung quanh, gặp bất kỳ loài hoa nào bé cũng muốn được tận tay sờ vào cả.