Cứ nhặt được 1 chai nhựa nào, bé đều chơi uống nước dzô dzô cùng người lớn… Mời mọi người xem bé chơi nhé!