Thấy cá lội dưới hồ sen, bé chợt nảy ra ý định sẽ câu cá, nhưng loay hoay mãi không biết lấy gì câu,… Bé nhặt cành trúc nhỏ gần đó và bắt đầu trò “câu…. cá….”