Ở đây có bạn nào đã từng xóa hình xăm chưa ạ? E tìm hiểu trên mạng thì có Công nghệ laser Picosure và Laser Piconew 450 thì không biết cái nào tốt hơn ạ :((Loading interface...