Trước giờ em không dám mặc quần ngắn hay váy cả chỉ dám mặc quần dài thôi vì chân em có rất nhiều lông. Mà oái ăm thay cho em giờ đi làm ở đâu cũng phải mặc váy em đang không biết phải làm gì đây:(. Không biết các mẹ nào chỉ dẫn cho em triệt lông vĩnh viễn ở đâu hiệu quả mà nhanh chóng với ạ.